Hitta till oss

Café Tufvan ligger i en vacker gammal byggnad som är c:a 200 år gammal (uppfördes år 1810) och som har varit bostad åt bl.a. Esaias Tegner. Huset låg tidigare vid slottet, men har flyttats till sin nuvarande plats på kullen runt år 1900 för att bli förvaltarbostad. Kullen ligger mitt på Växjö universitets campus och innan huset blev omgjort till café hade studentkåren sitt kontor här. Numera håller de till i en nybyggd sidobyggnad och huvuddelen av huset är ombyggd till café.

Vägbeskrivning

Det finns tusen sätt att ta sig till Café Tufvan, men enklast är nog att köra dit.

  • Kör söderut mot Teleborg och åk förbi både Willys och Statoil.
  • Efter rödljuskorsningen vid Statoil kommer en rondell, sväng vänster i den.
  • Sväng vänster in på första vägen (en riktig väg, inte en infart till parkering eller cykelväg) till vänster.
  • I slutet av vägen ligger Café Tufvan.

Man kan även ta bussen till campus och gå sista biten om man vill. Gå av vid Smedssvängen (Statoil) eller vid Tuvanäsvägen (samma väg som Café Tufvan ligger på), beroende på vilken linje du tar.

Om man befinner sig på campus efter att ha gått, cyklat eller bussat (eller något annat) dit skall man leta sig fram till en kulle omgärdad av en liten dunge, en stor sluttande äng med en allé genom samt några hyreshus.