Samarbete

Café Tufvan är beroende av ett bra samarbete med sina samarbetspartners. Utan våra samarbetspartners skulle vår verksamhet inte vara möjlig att bedriva. Vi är en ideell förening som inte driver café för att göra stora profiter. Vårt mål är att skapa en självbärande verksamhet som på sikt skall klara av att finansiera lönen till en föreståndare. Detta är möjligt tack vare Mötesplats Campus generositet vad gäller lokaler med mera, samt den materiella och ekonomiska givmildheten som våra samarbetspartners visat.

Om du är intresserad av att hjälpa oss att driva vår verksamhet genom att samarbeta med oss så kan du kontakta våran marknadsföringsansvarige på info@cafetufvan.se och berätta lite om hur du skulle vilja utforma det hela.

Varför inte sponsra ett rum?

Några av våra rum på Café Tufvan är sponsrade. Där rums-samarbetspartners får sitt namn på en exklusiv plakett uppsatt i rummet. Kontakta oss för info om vilka rum som är tillgängliga.

Våra sponsorer

Logo. Södra Logo, IOGT-NTO

Logo, Sivans Logo, EHVS

I love Växjö Campus