Om oss

Café Tufvan finns för studenterna

Verksamheten startades hösten 2005 för att det skulle finnas en plats för studenter att umgås där alkohol inte stod i centrum. På initiativ av studenter samlades olika aktörer för att tillsammans se över hur de gemensamt kunde arbeta förebyggande för att minska alkoholkonsumtion bland studenter och främja ett hälsosammare studentliv genom att erbjuda en drogfri mötesplats med aktiviteter och event.

Bakom Café Tufvan står den ideella föreningen Mötesplats Campus som består av Växjö Kommun, Linnéuniversitetet, Linnéstudenterna, Växjöbostäder, Videum och Café Tufvan Ideell Förening. Samtliga aktörer bidrar till verksamheten och möjliggör verksamhetens existens.

Under åren har studenterna i studentstyrelsen Café Tufvan Ideell Förening drivit caféet på kvällar och helger, helt ideellt. Det har genomförts otaliga antal aktiviteter och event. Genom att erbjuda studenter attraktiva aktiviteter och event så hoppas vi att studenterna uppskattar och deltar i dessa istället för att gå till studentpuben.

Café Tufvan är ett unikt samarbete mellan Mötesplats Campus Ideell Förening och Omsorgsförvaltningen vid Växjö Kommun som är ansvariga för verksamheten dagtid via daglig verksamhet.